Функції та завдання

  1. Організація та надання первинної медичної допомоги населенню;
  2. укладання договорів із замовником про надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги в рамках бюджетної програми в охороні здоров’я (далі – бюджетна програма);
  3. планування та координація діяльності підрозділів закладу;
  4. планування та прогнозування потреби щодо фінансування бюджетної програми, розподіл коштів між структурними підрозділами центру ПМСД;
  5. розподіл видатків закладу;
  6. забезпечення якості медичної допомоги;
  7. облік та звітність;
  8. впровадження механізму реалізації права пацієнтів вільно вибирати та змінювати лікаря загальної практики – сімейного лікаря у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
  9. впровадження механізмів забезпечення організації доступу пацієнтів до спеціалізованої допомоги через направлення лікаря загальної практики – сімейного лікаря або лікарів дільничних терапевтів та лікарів дільничних педіатрів за винятком випадків, що потребують надання екстреної медичної допомоги;
  10. визначення і розподіл стимулюючих виплат для працівників та інші функції.